Výpis datumu a svátku.

Jízdní řád přívozu Úřední deska

Novinky:

 • Hlášení rozhlasu dne 29.3.

  Svoz popelnic s bioodpadem již v úterý 31.3. Od tohoto data každých čtrnáct dní. Poplatek za tento svoz je možné uhradit na obecním úřadě v úterý mezi 18. - 20. hodinou. Vypnutí el. proudu 2.4. mezi 7.30 - 18 hodin v ulicích Pražská (od začátku obce u fotbalového hřiště po ulici U Výboru), ulice Šálecká, U Vodojemu, Za Vodojemem, U Výboru, Vltavská, Na Ladech, V Hajce. Veřejná schůze zastupitelstva se koná ve čtvrtek 2.4. od 19.30 hodin v obecní knihovně.

  více informací


Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Letní soutěž pro zákazníky ČEZ od 15.7. do 31.8.2014 Stop letišti Vodochody

Povinně zveřejňované informace

 1. Název
  Obec Máslovice
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Máslovice (dále jen obec) jako územní samosprávná jednotka vznikla v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu)
 3. Organizační struktura
  Zastupitelstvo obce:
  Starostka: Ing. Vladimíra Sýkorová (tel: +420 724191246, mail: ou@maslovice.cz)
  Místostarosta: Ing. Vojtěch Poláček (tel: +420 739544785, mail: polacek@email.cz)
  Členové: Ing. arch. Čeněk Feix, Stanislav Koranda,  Mgr. Ludmila Szölloszövá, Kateřina Vojtíšková,  Andrea Zoulová
  Finanční výbor:  předseda: Ing. arch Čeněk Feix,  členové: Mgr. Ludmila  Szöllöszová, Petra Šaňková
  Kontrolní výbor: předseda: Stanislav Koranda, členové: Eva Hořánková, Kateřina Vojtíšková
  Seznam organizací:
  Název: Mateřská škola Máslovice, příspěvková organizace
  Sídlo: Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody
  Zřizovatel: Obec Máslovice, IZO: 600051544, IČ: 71004661
  Ředitelka: Mgr. Hana Voříšková, tel: 220941461, e-mail: hana.voriskova@email.cz
  Web: www.maslovice.cz
  Bankovní spojení: Č. účtu: 51-2680320217, Kód banky: 0100
 4. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa: Obec Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody
  Úřední hodiny: Úterý: 18 – 20.30 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě se starostkou obce (tel: 724191246)
  Telefonní číslo: +420 220940481
  Číslo faxu: +420 220940481
  Adresa internetové stránky: www.maslovice.cz
  Adresa e-podatelny: podatelna@maslovice.cz
  Další elektronické adresy: ou@maslovice.cz, muzeum@maslovice.cz
  Případné platby lze poukázat:Číslo účtu: 125257600, Kód banky: 0300, Název banky: ČSOB, Poštovní spořitelna
  IČ: 00240443, DIČ: CZ-00240443
 5. Dokumenty 
  - Obecně závazné vyhlášky
  - Zápisy z jednání z veřejného zasedání zastupitelstva 
  - Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
  - Pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva
  - Rozpočet obce
  - Územní plán Webová stránka
  - Příspěvkové organizace
  - Svazek obcí Dolní Povltaví

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |