Vyhlášky

- 2/2019 o výpočtu koeficientu pro daně z nemovitostí

- 1/2019 o nočním klidu

 

- 4/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

- 3/2017 o veřejném pořádku  

- 2/2017   kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Máslovice.

 

 

 

 

- o nočním klidu

- o obecních poplatcích

- o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti
- o odpadech 
- o místních poplatcích
- o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci - rok 2010
- o užívání plakátovacích ploch v majetku obce - rok 2010

- žádost o kácení dřevin

- vyhláška stanovení školského obvodu základní školy - 2014
 

- o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci- rok 2015
- o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
- rok 2015

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |