Výpis datumu a svátku.

Jízdní řád přívozu Úřední deska

Novinky:

  • Hlášení rozhlasu dne 22.3.

    Uzavření pošty v pondělí 24.3. mezi 8.30 - 10 hodin. Vypnutí el. proudu 26.3. v ulicích Pražská (od začátku obce u fotbalového hřiště po ulici U Výboru), ulice Šálecká, U Vodojemu, Za Vodojemem, U Výboru, Vltavská, Na Ladech, V Hajce. Setkání rodičů dětí, které navštěvují mateřskou školu a budoucích zájemců o docházku do mateřské školy, zastupitelů a odborné facilitátorky ve čtvrtek 26.3. od 18.45 hodin v obecní knihovně. Noc s Andersenem v pátek 27.3. od 19 hodin pro přihlášené děti. Karimatku a spacák s sebou!

    více informací


Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Letní soutěž pro zákazníky ČEZ od 15.7. do 31.8.2014 Stop letišti Vodochody

Historie obce

První písemná zmínka o Máslovicích pochází z roku 1052, kdy kníže Břetislav I. daroval několik zdejších poddaných nově založenému klášteru ve Staré Boleslavi. Samo osídlení sahá hluboko do pravěku, jak to dokládají četné archeologické nálezy. Název obce je podle prof. A. Profouse rodového původu a je odvozen od osobního jména Máslo, stařešiny rodu Masloviců.

Roku 1298 daroval obec tehdejší držitel Máslovic Vojtěch z Poděhus Oltáři sv. Víta na Pražském hradě. Církevní držba přetrvala husitské bouře a trvala až do roku 1706, kdy je Kapitula u sv. Víta prodala Karlu Josefu Voračickému, který je připojil ke statku Chvatěruby. Voračičtí prodali celý chvatěrubský statek Mathiasi Friedrichu von Reise Stallburg, který je spojil se statkem Panenské Břežany. Stallburgové byli poslední máslovickou vrchností do zrušení roboty v r.1848. Celá staletí byly Máslovice malou zapadlou vesničkou. Podle Berní ruly z r. 1654 tu byly vedle panského dvora čtyři selské usedlosti a v době vlády Josefa II tu bylo jen 15 domků. Teprve rozvoj průmyslu v sousedních Libčicích ve 2.pol.19.stol. po stavbě železnice Praha-Děčín-Drážďany přinesl podstatný přírůstek obyvatel.

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |