Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Stop letišti Vodochody

Doklady

Informace o občanských průkazech:
Platnost dosavadních občanských průkazů je stanovena a zveřejněna v zákoně o občanských průkazech č. 32/1999Sb. (§24), který nabyl účinnosti 1.7.2000.
Občanské průkazy vydané do 30.4.1993, kde není vyznačeno občanství, pozbyly platnost dnem 31.12.2001.
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31.12.2001, pozbyly platnost dnem 31.12.2005.
Občanské průkazy vydané před dnem účinnosti tohoto zákona platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31.12.2005.
Nový občanský průkaz vydává odbor evidence obyvatel MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, pracoviště v Praze 1, Biskupská 7 (5. patro) nebo v budově MěÚ ve Staré Boleslavi na náměstí.  Při změně trvalého bydliště je potřeba přinést potvrzení z obecního úřadu, kde občan získal nové trvalé bydliště.
Elektronický občanský průkaz je možné získat i pro děti mladší 15 let. Tento doklad platí na území EU. Správní poplatek za jeho vydání je 50 Kč a má pětiletou platnost.

Informace o řidičských průkazech:
V oblasti platnosti řidičských průkazů je rozhodující datum vydání:
Řidičské průkazy vydané do 30.6.1964 pozbyly platnost do 31.12.2002.
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.2000 pozbyly platnost do 31.12.2005.
Nové řidičské průkazy vydává odbor dopravy MěÚ Brandýs n.L.-St.Boleslav, pracoviště Praha 1, Biskupská 7 (5.patro) nebo v budově MěÚ ve Staré Boleslavi na náměstí.


Informace o přihlašování k trvalému pobytu v obci:

Občané, kteří se chtějí v obci přihlásit k trvalému pobytu, potřebují následující dokumenty:
- svůj občanský průkaz,
- list vlastnický k nemovitosti, kde se hodlají přihlásit,
- pokud nejsou vlastníky nemovitosti a jsou jen nájemci či spoluvlastníky, souhlas všech majitelů nemovitosti s ověřeným podpisem
- 50,- Kč na správní poplatek

Potřebujete nový cestovní pas?
K vyřízení nového pasu v Biskupské ul. č. 7, Praha 1 potřebujete s sebou přinést následující:
- občanský průkaz, propadlý cestovní pas
- rodný list
- vyplněnou žádost

Rybářské lístky vystavuje MěÚ Brandýs n. L., pracoviště Praha 1, odbor ochrany životního prostředí,Nám. Republiky 3, po + st 10-17 hod.

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |