O poplatcích a cenách

Odvoz a likvidace komunálního odpadu v roce 2018: nádoba 120 l : sezónní svoz 1650,- Kč, 14-ti denní svoz: 1240,-Kč, týdení svoz: 1860,- Kč, měsíční: 900,- Kč, nádoba 70 l: 800,-
Dále 100,- Kč za každého člena domácnosti, jako příspěvek na tříděný, velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Platbu je možné provést jednorázově nebo rozdělit na dvě až tři splátky. První splátku je nutné uhradit nejpozději do 27.2.2018, druhou do 29.5.2018 a a poslední nejpozději do 25.9.2018.
Chataři platí za odpad 450,- Kč/rok.
Za novou popelnici občan zaplatí 200 Kč (plechová), 400 Kč (umělohmotná na kolečkách). Rozdíl ceny za novou popelnici doplácí obecní úřad.
Svozový den je čtvrtek.

V obci zaveden svoz bio-odpadu. Vyváží se ve čtvrtek 1x za 14 dní. Cena svozu za sezonu, tj. 8 měsíců je 1140 Kč (pro nádobu 240 l).  Popelnice je zájemcům o odvoz bioodpadu propůjčena zdarma.

Poplatky za psy:
Poplatek za každého psa (staršího 6 měsíců) činí 200,- Kč. Každý nový pes obdrží psí známku.

Poplatky za ověření:
podpisu : 30,- Kč
kopie listiny: 30,- Kč/1 stránka

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50,- Kč

Poplatek (roční) za knihovnu: důchodci, děti a studenti, matky/otcové na mateřské dovolené: 50 Kč, ostatní 100 Kč

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |