Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Stop letišti Vodochody

Směrnice

Směrnice platné pro Rok 2021

Směrnice č. 1-2021: Směrnice pro poskytování cestovních náhrad  Word Word,  54 kB

 

Směrnice platné pro Rok 2019

Směrnice č. 1-2019: Směrnice pro poskytování cestovních náhrad  Word Word,  54 kB

Směrnice č. 2-2019: Směrnice pro poskytování cestovních náhrad  Word Word,  54 kB

Směrnice č. 3-2019: Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu  Word Word, 45 kB

Směrnice č.4-2019: K podrozvahovým účtům Word Word, 54 kB

dále platí všechny směrnice z roku 2018

Směrnice platné pro Rok 2018

Směrnice č. 1-2018: Směrnice pro poskytování cestovních náhrad  Word Word,  53 kB

Směrnice č. 2-2016: Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu  Word Word,  41 kB

Směrnice č. 2-2018: Směrnice organizační struktura obce  Word Word,  49 kB

 

Směrnice č. 1-2015: Evidence účtování s odepisování majetku  Word Word, 76 kB

Směrnice č. 2-2015: Harmonogram účetní uzávěrky  Word Word, 39 kB

Směrnice č. 3-2015: Inventarizace majetku a závazků  Word Word,  57 kB

Směrnice č. 5-2015: k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji  Word Word,  47 kB

Směrnice č. 6-2015: k finanční kontrole  Word Word,  81 kB

Směrnice č. 7-2015: k podrozvahovým účtům  Word Word,  51 kB

Směrnice č. 8-2015: k rozpočtovému opatření  Word Word,  49 kB

Směrnice č. 9-2015: k systému účetnictví  Word Word,  46 kB

Směrnice č. 10-2015: k tvorbě vnitřních předpisů  Word Word,  42 kB

Směrnice č. 13-2015: Oběh účetních dokladů  Word Word,  73 kB

Směrnice č. 14-2015: Účtový rozvrh účetní knihy a náležitosti účetních dokladů  Word Word,  77 kB

 

Již neplatné směrnice:

Směrnice č. 1-2016: Směrnice pro poskytování cestovních náhrad  Word Word,  50 kB

Směrnice č. 4-2015: Organizační struktura obce  Word Word,  48 kB

Směrnice č. 4a-2015: Organizační struktura obce  Word Word,  47 kB

Směrnice č. 11-2015: k veřejným zakázkám malého rozsahu  Word Word,  41 kB

Směrnice č. 11a-2015: k veřejným zakázkám malého rozsahu  Word Word,  41 kB

 

 

 

 
© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |