Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Stop letišti Vodochody

Kauza Letiště Vodochody

Zamítnutí kasační stížnosti

 Reakce na vyhlášení OHP

Tiskovka Stop Letišti Vodochody dne 17. 12. 2015 v Kralupech nad Vltavou.

Rozsudek ze dne 14.prosince 2015

Rozsudek ze dne 14.prosince 2015 PDF  144kB

Odůvodnění rozsudku PDF  1MB

Vrácení posudku  ze dne 12.12.2014  k záměru "Letiště Vodochody"

Ministerstvo životníhpo prostředí: rozhodnutí  PDF  248kB

Rozhodnutí  ze dne 22.10.2014  k záměru "Letiště Vodochody"

Ministerstvo životního prostředí  rozhodnutí  PDF  296kB

Usnesení Ministerstva životního prostředí  k záměru "Letiště Vodochody"

Ministerstvo životního prostředí: usnesení PDF  (PDF - 149 kB)

Zveřejnění dokumentace k záměru "Letiště Vodochody"

Ministerstvo životního prostředí: dokumentace  PDF  (PDF - 127 kB)

Připomínky zastupitelstva obce k dokumentaci EIA k záměru rozšíření Letiště Vodochody zaslané na Ministerstvo životního prostředí

Zastupitelstvo obce Máslovice se na svém veřejném zasedání dne 6. prosince 2010 jednomyslně usneslo na tomto vyjádření k hodnocení vlivů záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

celý text  Word (Word - 67 kB)

Stanovisko k dokumentaci EIA k záměru rozšíření Letiště Vodochody

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Zápis z veřejného projednání posudku

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání k záměru „Letiště Vodochody“

Vypořádání vyjádření dotčených územně samosprávných celků

Vypořádání vyjádření dotčených správních úřadů

Vypořádání vyjádření občanských sdružení

Vypořádání vyjádření veřejnosti 1

Vypořádání vyjádření veřejnosti 2

Vypořádání vyjádření Ostatní

Vypořádání vyjádření předaných na veřejném projednání a po veřejném projednání

Souhrnné hlášení o ornitologické ochraně "Letiště Vodochody"

hlášení  PDF  (PDF - 90 kB)

Veřejná vyhláška - Úřad civilního letectví - ochanné pásmo

Návrh opatření veřejné povahy a nákresy ochranného pásma.

vyhláška včetně nákresů  PDF  (PDF - 1,9 MB)

Veřejná vyhláška - Úřad civilního letectví - ochanné hlukové pásmo

Návrh opatření veřejné povahy a nákresy ochranného pásma. 

Návrh opatření obecné povahy

Přílohy

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |