Povinně zveřejňované informace

 1. Název
  Obec Máslovice
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Máslovice (dále jen obec) jako územní samosprávná jednotka vznikla v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu)
 3. Organizační struktura
  Zastupitelstvo obce:
  Starostka: Ing. Vladimíra Sýkorová (tel: +420 724 191 246), mail: ou@maslovice.cz
  Místarosta:  Petr Herman mail: petrherman@seznam.cz, tel: 731 486 621.
  Členové: Iva Buková, Mgr. Ludmila Szölloszövá; Ing.Aleš Illichman, Miluše Švarcová, Martina Kováczová
  Finanční výbor:  předseda: Martina Kováczová  členové: Mgr. Ludmila  Szöllöszová;
  Kontrolní výbor: předseda: Ing.Aleš Illichman; členové: Iva Buková, Miroslava Rejdová
  Seznam organizací:
  Název: Mateřská škola Máslovice, příspěvková organizace
  Sídlo: Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody
  Zřizovatel: Obec Máslovice, IZO: 600051544, IČ: 71004661
  Ředitelka: Marie Těthalová, tel: 220 941 461, e-mail:
  Web: www.maslovice.cz
  Bankovní spojení: Č. účtu: 51-2680320217, Kód banky: 0100
 4. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa: Obec Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody
  Úřední hodiny: Úterý: 18 – 20.30 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě se starostkou obce (tel: 724 191 246)
  Telefonní číslo: +420 220 940 481
  Číslo faxu: +420 220 940 481
  Adresa internetové stránky: www.maslovice.cz
  Adresa e-podatelny: podatelna@maslovice.cz
  Další elektronické adresy: ou@maslovice.cz, muzeum@maslovice.cz
  Případné platby lze poukázat:Číslo účtu: 125257600, Kód banky: 0300, Název banky: ČSOB, Poštovní spořitelna
  IČ: 00240443, DIČ: CZ-00240443
 5. Pověřenec GDPR: Mgr. Klára Adámková, tel.: 728734009
 6. Dokumenty 
  - Obecně závazné vyhlášky
  - Zápisy z jednání z veřejného zasedání zastupitelstva 
  - Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
  - Pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva
  - Rozpočet obce
  - Územní plán Webová stránka
  - Příspěvkové organizace
  - Svazek obcí Dolní Povltaví
  - Smlouva o spolupráci mezi obcí Máslovice a spolkem Přátel pro kultury a muzea v Máslovicích, z.s 580kB

          - Smlouva o poskytnutí dotace spolku pro rok 2018 1218kB

 

 


Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999Sb:

Výroční zpráva za rok 2018 155kB

Výroční zpráva za rok 2017 160kB

Výroční zpráva za rok 2016 414kB

Výroční zpráva za rok 2015 159kB

 

Žádosti o informace podle zák. č. 106 aj.

Žádost o informace z února 2018 459kB

Stížnost nadřízenému orgánu z 8.1.2018 542kB

Žádost o informace z listopadu 2017 698kB

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |