Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Stop letišti Vodochody

Povinně zveřejňované informace

 1. Název
  Obec Máslovice
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Máslovice (dále jen obec) jako územní samosprávná jednotka vznikla v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu)
 3. Organizační struktura
  Zastupitelstvo obce:
  Starostka: Ing. Vladimíra Sýkorová (tel: +420 724 191 246), mail: ou@maslovice.cz
  Místarosta:  Petr Herman mail: petrherman@seznam.cz, tel: 731 486 621.
  Členové: Iva Buková, Mgr. Ludmila Szölloszövá; Ing.Aleš Illichman, Miluše Švarcová, Martina Kováczová
  Finanční výbor:  předseda: Martina Kováczová  členové: Mgr. Ludmila  Szöllöszová;
  Kontrolní výbor: předseda: Ing.Aleš Illichman; členové: Iva Buková, Miroslava Rejdová
  Seznam organizací:
  Název: Mateřská škola Máslovice, příspěvková organizace
  Sídlo: Máslovice, Pražská 103, 250 69 Vodochody
  Zřizovatel: Obec Máslovice, IZO: 600051544, IČ: 71004661
  Ředitelka: Marie Těthalová, tel: 220 941 461, e-mail:
  Web: www.maslovice.cz
  Bankovní spojení: Č. účtu: 51-2680320217, Kód banky: 0100
 4. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa: Obec Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Máslovice, Pražská 18, 250 69 Vodochody
  Úřední hodiny: Úterý: 18 – 20.30 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě se starostkou obce (tel: 724 191 246)
  Telefonní číslo: +420 220 940 481
  Číslo faxu: +420 220 940 481
  Adresa internetové stránky: www.maslovice.cz
  Adresa e-podatelny: podatelna@maslovice.cz
  Další elektronické adresy: ou@maslovice.cz, muzeum@maslovice.cz
  Případné platby lze poukázat:Číslo účtu: 125257600, Kód banky: 0300, Název banky: ČSOB, Poštovní spořitelna
  IČ: 00240443, DIČ: CZ-00240443
 5. Pověřenec GDPR: Mgr. Klára Adámková, tel.: 728734009
 6. Dokumenty 
  - Obecně závazné vyhlášky
  - Zápisy z jednání z veřejného zasedání zastupitelstva 
  - Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
  - Pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva
  - Rozpočet obce
  - Územní plán Webová stránka
  - Příspěvkové organizace
  - Svazek obcí Dolní Povltaví
  - Smlouva o spolupráci mezi obcí Máslovice a spolkem Přátel pro kultury a muzea v Máslovicích, z.s 580kB

          - Smlouva o poskytnutí dotace spolku pro rok 2018 1218kB

 

 


Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999Sb:

Výroční zpráva za rok 2020 867kB

Výroční zpráva za rok 2018 155kB

Výroční zpráva za rok 2017 160kB

Výroční zpráva za rok 2016 414kB

Výroční zpráva za rok 2015 159kB

 

Žádosti o informace podle zák. č. 106 aj.

Žádost o prodej a koupě nemovitostí z roku 2021 933kB

Žádost o informace z února 2018 459kB

Stížnost nadřízenému orgánu z 8.1.2018 542kB

Žádost o informace z listopadu 2017 698kB

 

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |