Pozvánky na zasedání

Soubory jsou ve formátu MS Word. Otevřít se dají například volně šiřitelným programem OpenOffice

Od roku 2014 jsou ukládány ve formátu PDF.

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |