Usnesení

Usnesení jsou zveřejněna ve formátu MS Word bez podpisů, originály jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Máslovice.

Otevřít se dají například volně šiřitelným programem OpenOffice

 

Usnesení přijatá na veřejném zasedání zastupitelstva 13.10.2015

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |