Obecní úřad:

Pražská 18, 250 69 Vodochody
tel./fax: +420 220 940 481
e-mail: ou@maslovice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:
úterý 18 - 20,30 hodStředočeský kraj

Zlatý pruh polabí

Stop letišti Vodochody

Sport

V obci se aktivně hraje především nohejbal a fotbal. Sportovci využívají obecního nohejbalového hřiště. Všichni mohou využívat velkého fotbalového hřiště, o které se stará obecní úřad.

V roce 2004 obec dokončila (v sousedství antukového nohejbalového hřiště) zcela nové hřiště s umělým povrchem, které ocení zejména děti a mládež. Na hřišti je i cvičná stěna na tenis, basketbalový koš a stůl na stolní tenis.

Nejznámějšími sportovními akcemi jsou turnaje v nohejbale mužů i žen. 1. ledna je to tradiční Novoroční turnaj, v dubnu turnaj čarodějnic a v listopadu turnaj O martinskou husu.

SK Máslovice

Sportovní klub Máslovice byl založen v roce 1943.
Zakládajícími členy byli mj. Josef Kasalický, Eduard Wagner, Antonín Strnad, Josef Zátka, Antonín Marvan, Karel Blahuš.
Předsedou klubu je Milan Voves ml.
V současné době SK sdružuje oddíl fotbalu, oddíl nohejbalu žen a Klub žen. Obecní úřad v roce 2002 finančně zajistil opravu kabin.
Každý rok SK pořádát Sportovní den (většinou první sobotu v srpnu) a Drakyádu (říjen). Často se pořadatelsky účastní i Dětského dne (červen).

Oddíl kopané

Až do roku 2009 hráli naši hráči aktivně kopanou v rámci okresních soutěží. Potom měli tři roky přestávku a v roce 2012 začali znovu aktivně hrát. V roce 2013 s aktivním fotbalem skončili. 
V dřívějších letech pořádal František Tichý v Máslovicích na fotbalovém hřišti velký turnaj v minikopané Máslo cup (poslední se konal v roce 2008).

Oddíl nohejbalu žen  
Do roku 2010 hrál 2. ligu ČR nohejbalu žen. V současné době hraje spíše rekreačně, hráčky se zúčastňují některých turnajů, např. na Den Svazku obcí Dolní Povltaví, na Slavnostech pravého a levého břehu, turnaje ve Zlončicích, Postřižíně, Odolené Vodě apod. 

Oddíl nohejbalu mužů
je samostatným oddílem mimo sportovní klub. Muži se věnují nohejbalu již dlouho a hrají velmi dobře, ale oficiálních soutěží se neúčastní. Na Nový rok každoročně pořádají novoroční turnaj. Většina hráčů se účastní i smíšených turnajů s máslovickými nohejbalistkami. Účastní se turnajů na Dnech svazku obcí Dolní Povltaví a na Slavnostech pravého a levého břehu.

Zájmová sdružení

Klub žen
v minulých letech pořádal dětský maškarní karneval. V současné době se činnost omezuje na schůzky klubu v zasedací místnosti obecního úřadu (každý poslední pátek v měsíci). Na schůzkách probírají vše co ženy zajímá a vyměňují si recepty.

Zájmové sdružení občanů Dolák se stará o obecní rybník, rybaří, pořádá rybářské závody. S obcí má uzavřenou smlouvu na bezplatné užívání rybníku Dolák.

Zahrádkáři
členové ZO Českého zahrádkářského svazu Hoštice-Vodochody-Máslovice zajišťovali pro své členy sadbu, pořádají přednášky, výstavy, taneční zábavy a zájezdy. Bylo jich však stále méně a méně, a proto se v roce 2010 rozhodli na své členské schůzi ukončit svou činnost. Zůstatek na účtě ve výši 19 600 Kč převedli na konto Kapka naděje. 

Kurz keramiky
V minulostí vedla učitelka MŠ paní Miluše Bošinová pro děti i dospělé v dílně v MŠ. Výrobky byly již několikrát vystaveny na výstavách pořádaných muzeem a obcí. V letech 2007 a 2008 jej vedla Anna Hrnečková, v roce 2009 a část v roce 2010 Zuzana Jeřábková, absolventka Střední keramické školy v Bechyni a absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Od poloviny roku 2010 do června 2011 jej vedla Veronika Obrazová, studentka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Od října 2011 jej vede keramička z Prahy 8.  
Kurz  se koná každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hod. a je vhodný jak pro předškolní, tak pro školní děti. Cena na celý rok je 1800 Kč, je možné platit ve dvou splátkách (2x 950 Kč).
V současné době navštěvuje kurz 8 dětí. V případě zájmu i ze strany dospělých, není problém otevřít další hodinu.

Máslovické drnkačky

Country a trampská kapela hrající již od roku 1995. Zakládajícím členem byl i, bohužel, dnes již zesnulý Jan Bošina (banjo). Její členové se zůčastňují kulturních akcí v Máslovicích i v širokém okolí. Kapelník Jiří Machačka (kytara, zpěv), tel. 605 262 512. Členové kapely: Pavel Šertler (kytara, foukací harmonika, zpěv), Miluše Švarcová (basa, zpěv), Jiří Křivánek (banjo), hostem bývá Pavel Galbavý (kytara, zpěv).

 

 

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |