Občanská vybavenost

Občanská vybavenost

 • mateřská škola, tel: 220941461
 •  
 • hostinec U Depa
                   Provozní doba:
                   Po:           zavřeno
 •                  zimní provoz (do konce dubna):
                   Út - Ne:    16-22
   
 •          nejbližší obchod je vzdálen 1,5 km (Vodochody)
 •          pošta je vzdálena 1.5 km (Vodochody), tel: 220940043 
 •          nejbližší zdravotnická zařízení (Klecany, Odolena Voda)
 •          nejbližší základní škola je v Klecanech, tel: 284890165

Technická vybavenost

 • vodovod (od r. 1935), ve správě a.s. Středočeské vodárny, zdroj pitné vody prameniště Mělnická Vrutice (vynikající kvalita). rozbor vody
 • dešťová kanalizace v části obce
 • plynovod (výstavba v roce 2004, investor Pražská plynárenská, a.s.)
 • elektřina (STE, a.s.), veřejné osvětlení
 • telefon 
 • přívoz - jízdní řád přívozu , historie přívozu viz. Máslovická naučná stezka
 • komunikace v obci jsou buď asfaltové, betonové nebo pokryty zámkovou dlažbou. Hlavní komunikace (ulice Pražská) je ve správě SÚS Mnichovo Hradiště, ostatní místní komunikace jsou ve správě obce

Odpady

Odvoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje firma A.S.A.. Svozy jsou sezónní (v zimě každý týden a v létě 1x za 14 dní), celoročně čtrnáctidenní nebo celoročně týdení. Pro rekreanty 1x za měsíc.

Odvoz a likvidaci tříděného odpadu zajišťuje firma A.S.A.. Na území obce není sběrný dvůr.

Obec třídí plasty (7 nádob, svoz 3x měsíčně), sklo (3 nádoby, svoz 1x měsíčně), papír (4 nádoby, svoz 2x měsíčně), kartónové nápoje (1 nádoba, svoz 1x měsíčně), baterie a monočlánky.Nebezpečné odpady a velkoobjemový odpad jsou odváženy formou mobilního svozu dvakrát  ročně.

© 2009, Obecní úřad Máslovice | Úvodní stránka |