Poplatky

Poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu

Ceny platné pro rok 2021:

Popelnice 120 l

  • týdenní svoz: 2200 Kč/rok
  • sezónní svoz: 1950 Kč/rok
  • čtrnáctidenní svoz: 1465 Kč/rok
  • měsíční svoz: 1000 Kč/rok

Popelnice 70/80 l

  • měsíční svoz: 900 Kč/rok

Platbu je možné provést jednorázově nebo rozdělit na dvě až tři splátky. První splátku je nutné uhradit nejpozději do 2. 3., druhou do 1. 6. a třetí do 5. 10. 2021.

Chataři platí za odpad 500 Kč/rok. Za novou plechovou popelnici občan zaplatí 200 Kč, případně 400 Kč za umělohmotnou (na kolečkách). Rozdíl ceny za novou popelnici doplácí obecní úřad. Svozový den je čtvrtek.

Poplatek za svoz bio-odpadu

V obci zaveden svoz bio-odpadu, který se vyváží v úterý jednou za 14 dní od 1. 4. do 30. 11. Cena za sezónní svoz v roce 2021 činí 1174 Kč. Popelnice (240 l) je zájemcům o odvoz bioodpadu propůjčena zdarma.

Poplatek za každého člena domácnosti

Za každého člena domácnosti se platí příspěvek na tříděný, velkoobjemový a nebezpečný odpad ve výši 100 Kč.

Poplatek za psa

Poplatek za každého psa staršího 6 měsíců činí 200 Kč. Každý nový pes obdrží psí známku.

Poplatek za knihovnu

Základní roční poplatek za čtenáře činí 100 Kč. Důchodci, děti a studenti, matky/otcové na mateřské dovolené mají roční poplatek snížený na 50 Kč.

Úřední poplatky

  • Ověření podpisu: 30 Kč
  • Ověření kopie listiny: 30 Kč / 1 strana
  • Přihlášení k trvalému pobytu: 50 Kč